Stredná priemyselná škola informačných technológií

 

Adresa:
Nábrežná 1325
Kysucké Nové Mesto
024 01

Telefón:
+421 41/ 420 74 30 - sekretariát riad. školy
+421 41/ 420 74 11 - vrátnica
+421 41/ 420 74 10 - riaditeľ školy + FAX
+421 41/ 420 74 70 - dielne
+421 41/ 421 27 93, 422 03 48 - školský internát
+421 41/ 421 34 52 - školská jedáleň

FAX:
+421 41/ 421 24 61

E-mail:
skola@spsknm.sk

Web stránka:
www.spsknm.sk

Skola