Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.
Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu.

Program ďalej slúži na:

 • podporu európskeho piliera sociálnych práv
 • výkon stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027
 • rozvoj európskeho rozmeru v športe.

 

Typ akcie: KA122-VET - Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

Výzva: 2021
Názov projektu: Vďaka Erasmu+ chceme byť stále lepší
Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA122-VET-000016918  
Trvanie projektu: 15.10.2021 – 15.01.2023
Ciele projektu:

 • Rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti IKT, zlepšiť ich komunikatívnosť v anglickom jazyku, zväčšiť ich environmentálne cítenie, urobiť našu školu atraktívnou pre ďalších výborných študentov.
 • Získať nové zručnosti na sprístupnenie vedomostí prostredníctvom využívania a vytvárania digitálnych zdrojov pre výučbu a učenie, preskúmať španielsky kontext pre ďalšiu inšpiráciu.
 • Dozvedieť sa viac o islandskom vzdelávacom systéme, získať pedagogický prehľad a nápady na rozvoj učebných zdrojov pre študentov. Získať inšpiráciu pre ďalší rozvoj školy.
 • Malta - získať komunikačné zručností, plynulosť reči, zvýšiť efektívnosť komunikácie a presnosť jazyka - dozvedieť sa praktické nápady a aktivity ako oživiť výučbu a urobiť ju motivujúcou pre žiakov.
 • Chorvátsko - Zlepšiť komunikačné schopností v anglickom jazyku projektovej zástupkyne a učiteľa ekonomických predmetov. Nadviazať nové kontakty so zahraničnými účastníkmi. Nabrať inšpiráciu.

 

Aktivity:

1. Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP (20 žiakov)

Žiaci absolvovaním stáže v Írsku získali neoceniteľné praktické i životné skúsenosti v anglicky hovoriacom prostredí. Študenti mali stáž v oblasti v ktorej študujú, čím si utvrdili
aj rozšírili svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti. Zlepšili si hovorenú angličtinu. Zlepšili svoje šance uspieť aj na nejakej medzinárodnej súťaži. Zvýšili svoje šance byť úspešní na
trhu práce v rámci celej Európy. Naučili sa pracovať v medzinárodnom kolektíve. Spoznajú Írsku kultúru, ubytovaním v rodinách sa oboznámia so štýlom života, tradíciami, zvykmi v inej krajine.

Ako jeden z nich opísal svoju stáž?

 • Martin: “ Vytvorili sme v mojom time  webovú stránku pre klienta podľa jeho očakávania. Zúčastnili sme sa aj fotenia materiálov na webovú stránku, zistili sme informácie o akcii, ktorú sme inzerovali, preskúmali okolie v ktorom sa podujatie odohrávalo a stretli sa s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa podujatia zúčastnili. Okrem toho som zažil krásnu prírodu Írska a absolvoval viacero výletov po celej krajine. Napríklad sme videl Cliffs of Moher, ktoré boli naozaj úžasné.”
 • Milan: „V Írsku sme sa nielen zdokonalili v tvorbe webových stránok  ale aj sme videli krásy írskej prírody (Killarney,  Galway, Cliffs of Moher)“.

A čo sa vďaka stáži naučili?

 • Martin: “  Myslím, že som získal veľa sebadôvery v svojej angličtine a teraz sa mi oveľa pohodlnejšie rozpráva s ľuďmi. Získali sme zručnosti, ako je rozhovor s klientmi, plnenie ich úloh, naučili sme sa používať nové technológie na tvorbu web stránok a najmä náš tím sa stal oveľa lepším vo fotografovaní a postprodukcii fotografie, keďže sme potrebovali kvalitnejšie fotografie, aby sa stránka páčila nám a nášmu klientovi.”
 • Miloš: “Zdokonalil som sa v anglickej hovorovej reči a aj v písaní. Zdokonalil som sa v programovaní a znalostiach vo Wordpress CMS. Naučil som sa pracovať so zákazníkmi a ako zostaviť produkt podľa želania zákazníka.“

a  b  c  d  e 

f  a  d  c  e  e

 

2. Kurzy a odborná príprava (7 učiteľov)

Ing. Mária Slaviková, Mgr. Eva Kubišová Balková - Malta
Bohatá história Malty z tejto krajiny robí ideálnu základňu na učenie sa angličtiny a precvičovanie si rozprávania s jej maltskými bilingválnymi obyvateľmi. Malta bola britskou kolóniou viac ako 160 rokov a jedným z historických odkazov, ktoré Briti zanechali Malťanom, je angličtina. Malta je dnes  bilingválna krajina a angličtina je jedným z dvoch úradných jazykov, ktorými sa na Malte hovorí.
História Malty, počasie v Stredozemnom mori spolu s profesionálnymi školiacimi službami zaistili, že naše vzdelávacie skúsenosti na ETI boli plodné a skutočne nezabudnuteľné.

malta  2  3  1

Mgr. Pavlína Kristeková - Island

Skvelá skúsenosť a možnosť spoznať novú, netradičnú krajinu, jazyk a kultúru jednej zo severských krajín sveta. Island bol prekvapivý najmä počasím a nádhernou prírodou. Ľudia sú tam priateľskí a nápomocní. Kurz bol bohatý na nové informácie z oblasti islandského vzdelávacieho systému a histórie. Návštevy stredných škôl boli asi najlepšou časťou programu, kde sme mohli pozorovať to, ako sa teória preklápa do praxe. Fakultatívne výlety boli nezabudnuteľné, najmä kvôli neskutočnej prírode, ktorá robí z Islandu krajinu, hodnú videnia.

1  3  4

2  6  5

 

Ing. Jozefa Orlinská, Mgr. Jaroslava Svrčková - SPLIT  Chorvátsko

Aj my sme mali možnosť v lete v rámci programu Erazmus stráviť pár pekných dní v prenádhernom prostredí južnej Dalmácie. Privítanie bolo  srdečné, spojené s ochutnávkou  tradičných chorvátskych  jedál.
Spolu s učiteľmi z iných európskych krajín sme sa zdokonaľovali v anglickom  jazyku. Vzdelávanie prebiehalo v neformálnej atmosfére, bolo spestrené rôznymi príjemnými aktivitami v prírode.
Nadviazali sme mnoho nových  priateľstiev, zlepšili sa v cudzom jazyku a spoznali kultúru a mentalitu účastníkov z iných krajín. Zostali nám krásne spomienky a vďačnosť za možnosť zúčastniť sa. 

1  2  3   4

 

Ing. Mgr. Agáta Kubinová, Mgr. Zuzana Pollaková - KANÁRSKE OSTROVY

Vďaka programu Erasmus+ sme strávili niekoľko dní v prekrásnej destinácií KANÁRSKE OSTRAVY v hlavnom meste Tenerife. Kde sme absolvovali vzdelávanie, ktoré prebiehalo v príjemnej atmosfére a zažili sme množstvo príjemných aktivít a fakultatívnych výletov.

9  10  6

7  12  2

8  13  1