Erasmus+

Je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.
V roku 2017 oslávil 30 rokov existencie.
Za ten čas si štúdium mimo svojej domoviny vyskúšalo 4,5 milióna študentov vysokých škôl.
Možnosť vycestovať do zahraničia postupne získali nielen pedagógovia, ale aj žiaci a učitelia stredných, základných a materských škôl.
s rozvojom internetu sa pridali virtuálne možnosti spolupráce.
Spolu sa do projektu zapojilo už skoro desať miliónov ľudí.
Jeho rozpočet každým rokom rastie.

Krajiny zapojené do projektu

Členské štáty EU - Belgicko, Bulharsko Cyprus Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko,  Švédsko, Taliansko    

Členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskehopriestoru (EHP): Nórsko, Island, Lichtenštajnsko,

Pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny: Severomacedónska republika, Turecká republika a Srbská republika;

 

Banner

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

Viac na stránke www.erasmusplus.sk